Znak Flustix - zawartość produktu bez mikroplastików

Produkty gospodarstwa domowego z gwarancją nie posiadania szkodliwych drobin mikroplastiku w składzie

Flustix - zawartość produktu bez mikroplastików: 13 artkułów

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT

Znak Flustix certyfikuje przede wszystkim produkty o płynnej zawartości, które nie zawierają mikrodrobin plastiku. W oparciu o jedyną szanowaną na całym świecie i przestrzeganą przez ECHA definicję mikroplastiku (w tym ISO/TR 21960:2020 Tworzywa sztuczne - Aspekty środowiskowe - Stan wiedzy i metodologii), Flustix testuje i certyfikuje we współpracy ze swoimi akredytowanymi partnerami. Definicja mikroplastiku odnosi się do stałych, nierozpuszczalnych w wodzie cząstek tworzywa sztucznego o wielkości mniejszej niż 5 mm, w oparciu o najdłuższy wymiar lub średnicę cząstki tworzywa sztucznego. W przypadku Flustix obejmuje to również tak zwane bioplastiki lub biotworzywa, które są wytwarzane z zasobów odnawialnych. Jednak zgodnie z definicją ECHA nie uwzględnia się tutaj płynnych i rozpuszczalnych w wodzie tworzyw sztucznych, ponieważ zgodnie z obecnym stanem techniki analitycznej nie można ich udowodnić analitycznie w sposób wiążący jakościowo i w związku z tym z trudem lub wcale. roszczenia nie mogą być jeszcze zagwarantowane. W miarę postępu badań Flustix włączy te materiały do swoich programów certyfikacji.