Jak prawidłowo używać środków dezynfekujących

Jak prawidłowo używać środków dezynfekujących

Jeśli chcesz, by powierzchnie i objekty były naprawdę odpowiednio zdezynfekowane, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Spójrzmy na to bardziej szczegółowo:

Podstawa

Ogólna zasada przy użyciu środków dezynfekcyjnych brzmi: stosować prawidłowo odpowiednie środki we właściwym celu. Jeśli się tego nie przestrzega, trzeba liczyć się z ograniczoną skutecznością. W najgorszym przypadku zarazki mogą nawet stać się odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Zatem trzeba być ostrożnym i uważać, na to, który środek do czego się nadaje. Istnieją środki, które są bardziej skuteczne przeciwko bakteriom, a mniej przeciwko wirusom (słabo wirusobójcze) oraz takie, które działają przeciw różnym wirusom (wirusobójcze).

3 podstawowe zasady

Istnieją trzy podstawowe zasady dla optymalnego stosowania środków dezynfekujących.

1. Wszystko zwilżyć/spryskać

Środki dezynfekujące działają tylko tam, gdzie zostały naniesione. Trzeba więc spryskiwać całe powierzchnie, niczego nie pomijając. Puste objekty, tj. np. węże najlepiej całe zamoczyć w roztworze dezynfekującym.

Jeśli środki nie mogą dotrzeć do wszystkich miejsc na czyszczonej powierzchni, nie będą one mogły wszędzie zadziałać. Z tego względu należy usunąć jakiekolwiek zanieczyszczenia przed dezynfekcją. Najlepiej użyć do tego wody, gdyż niektóre środki czyszczące tworzą cienką warstwę, pod którą zarazki mogą się uchronić przed środkami dezynfekującymi.

2. Przestrzegać czasu stosowania

Środki dezynfekujące działają tylko wtedy, gdy przestrzega się określonego czasu zastosowania. Niektóre zarazki mają "twardą skorupę". Preparaty potrzebują po prostu trochę czasu, zanim je przenikną. Dopiero wtedy zarazki są nieszkodliwe. Dlatego zawsze należy przestrzegać zalecanego czasu zastosowania. Jeśli to nie będzie przestrzegane, to nawet 99,99% bakterii, wirusów i grzybów nie będzie unieszkodliwionych.

Czas zastosowania zależy od środka, więc zawsze powinno się przeczytać sposób użycia znajdujący się na etykiecie preparatu.

3. Prawidłowe stężenie

Środki dezynfekujące są skuteczne tylko w odpowiednich stężeniach. Istnieją zarówno koncentraty i gotowe roztwory. Te ostatnie można natychmiast użyć. Koncentraty trzeba najpierw rozcieńczyć. Dokładność jest bardzo ważna. Preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany. W przypadku zbyt dużego dozowania może powstać nieprzyjemna warstwa. W najgorszym przypadku agresywne środki dezynfekcyjne mogą uszkodzić materiały i powierzchnie.

Ponadto należy zachować ostrożność. Niektóre koncentraty są tak agresywne, że mogą powodować zniszczenia lub oparzenia, jeśli zostaną rozlane.

Dodatkowe wskazówki

Skoro znasz już podstawy dezynfekcji, chcemy dać Ci jeszcze kilka dodatkowych wskazówek.

Zwróć uwagę na datę przydatności produktu

Większość środków dezynfekujących ma datę ważności. Jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić datę przydatności.

Utylizacja

Należy zwrócić uwagę na właściwą utylizację. Środki odkażające nie mogą być utylizowane poprzez toaletę lub zlew. Chodzi tu o silne środki, które nieprawidłowo zutylizowane, mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ekologiczne środki dezynfekujące, tj. w Ecosplendo, są idealną alternatywą.

Ręczniki papierowe

Podczas dezynfekcji należy zawsze stosować ręczniki papierowe zamiast ścierek. Po przetarciu można je od razu wyrzucić. Jeśli nadal używasz ścierek, pamiętaj, aby natychmiast je wyprać w co najmniej 60 stopniach.

Nigdy nie należy używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się zarazków.