FAIR ZONE - Czas na uczciwą zmianę

Innowacyjne produkty bez plastiku dla Twojego gospodarstwa domowego

FAIR ZONE: 18 artkułów

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT

FAIR ZONE jest marką niemieckiej firmy FAIR SQUARED, która od 2005 roku pracuje nad tym, aby temat sprawiedliwego handlu znalazł swoje miejsce również w dziedzinie higieny i sprzątania.
FAIR ZONE oznacza innowacyjne produkty wykonane z surowców pochodzących ze sprawiedliwego handlu, a także dąży do zahamowania fali plastiku na co dzień i tworzenia sprytnych, pozbawionych plastiku pomocy domowych, które pod względem funkcjonalności i wyglądu w niczym nie ustępują produktom konwencjonalnym.
Wiele z tych produktów jest wykonanych z uczciwie pozyskanego kauczuku naturalnego ze Sri Lanki, a w celu zapewnienia, że lateks podlega prawidłowemu systemowi uszczelniania, FAIR ZONE odegrała również zasadniczą rolę w założeniu Fair Rubber e.V.
FAIR ZONE inspiruje przejrzystymi procesami produkcyjnymi, sprawiedliwym traktowaniem wszystkich osób zaangażowanych w produkcję oraz konsekwentną rezygnacją z testów na zwierzętach i pracy dzieci.
Aby w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko, zwraca się uwagę na zrównoważone metody produkcji i jak najmniejszy ślad ekologiczny oraz unika się niepotrzebnego zużycia cennych zasobów.